Стела Николова и кандидатите на ДБ обсъдиха визията за облика на Варна с Камарата на архитектите

16.10.2019

Визия за облика на Варна по райони, достъпност на средата и ролята на строителството в инвестиционния климат на Варна бяха сред темите, обсъдени на срещата на Стела Николова, кандидат за кмет на Варна на Демократична България, кандидатите за общински съветници на обединението и Камарата на архитектите. С проблема за достъпността за хора с увреждания участниците в срещата се сблъскаха буквално на вратата, когато се оказа, че няма как да влезе за участие един от кандидатите за общински съвет,  Диляна Денева, която се придвижва в количка, поради което и част от събитието протече навън. Това провокира дискусия по темата и  беше обсъдена стратегия на Общината за осигуряване на удобства за всички граждани, като беше отбелязано, че са необходими целенасочени и последователни действия от страна на градската администрация за спазване на законовите изисквания по осигуряване на достъпна среда. Това ще доведе до неосезаемо оскъпяване на инвестициите, но в удобна и дружелюбна градска среда, за което бяха посочени конкретни примери и добри практики от европейски градове.

С представителите на гилдията на архитектите бяха обсъдени ролята на местната власт и възможностите й да влияе на инвестиционния процес, както и политиките за развитие на града, които определя Общинския съвет.  Сред посочените проблеми бяха осезаемите диспропорции на застрояването, обитаването и удобствата на градската среда.   

От Камарата поискаха в Голямата сграда да бъдат назначени добри и добре заплатени професионалисти, за да не се оказва, че хора, на които им липсва нужният ценз вземат важни за облика на Варна решения. Според тях това ще доведе и до ограничаване на корупционните зависимости.

Ентусиазирана подкрепа бе заявена за главния приоритет на Демократична България за ефективно и бързо прилагане на електронно управление и съпътстващите го услуги за бизнеса. Изяснени бяха част от неспазените задължения на Общината да въведе общодостъпна информационна система за инвестиционните процеси, включваща ГИС, публикуване на всички елементи на ОУП, на всички ПУП, както и всички документи в отворен код.

Като ключова беше посочена ролята на местната власт за осигуряване на добра и здравословна градска среда с ограничваване на височината на строителството до оптималните градоустройствени показатели и с налагане на баланс в застрояването и обитаването по микрорайони. Само така могат да бъдат решени проблемите с комуналните услуги и транспорта, да се ограничат презастрояването и дисбалансите за атрактивните към определен период зони на града.

Важна тема бе Морската градина. Обсъдени бяха вижданията на ДБ за ограничаване на автомобилния достъп, като бяха коригирани от архитектите с идеи за балансирани решения в полза на гражданите.  Изяснена бе безотговорната политика на Общината за застрояване на зелени площи и паркове. Фрапиращ е примерът с ударно застрояване на парка около паметника на БСД с високи сгради. Разговорът логично се прехвърли и към темата с паркирането и липсата на общинска стратегия за изграждане на паркинги, включително и буферни като част от решението на проблемите с транспорта.

Срещата засегна и темата за действащия ОУП на община Варна, недостатъците и порочните практики в изработването и прилагането му, както и възможностите и необходимостта от актуализация.

Оживена дискусия повдигна проблемът за необходимостта от нова индустриална зона и огромният принос, които би имала за развитието на града. Бяха обсъдени редица добри примери от български градове със значително по-малки възможности от Варна. Бе подчертано, че активната роля на Общината е решаваща за осигуряване на условия за изграждане на индустриални зони, като предимствата на морския град са очевидни. Бяха дадени насоки за подобряване на инфраструктурата и условията в съществуващите промишлени зони, така че бъдат по-привлекателни за предприемачите.