Демократична България - Варна настоява за решителни мерки срещу презастрояването

30.01.2020

Коалиция „Демократична България“ – Варна изразява категорично несъгласие с тезата на кмета на Варна г-н Иван Портних, че презастрояването на града е свързано или е резултат от реституцията. Реституцията е акт на справедливо възстановяване на собствеността на хората. Обяснението на кмета, че тя е причина за презастрояването във Варна е дълбоко невярна и манипулативна. Собствеността по никакъв начин не определя режима на застрояване на урбанизираните поземлени имоти. С една такава теза се цели единствено противопоставяне на гражданите срещу „лошите реститути“. Отговорността за застрояването на тези и всички имоти е изцяло на кмета и общинската администрация.

Що се касае до действащия в момента Общ устройствен план /ОУП/ на Варна, сме длъжни да припомним следните факти:

1. ОУП на Варна е приет през 2012 г. с решение на Общински Съвет - Варна от мнозинството на ГЕРБ, с председател на групата г-н Иван Портних.
2. Планът беше приет без никакви забележки от управляващото тогава мнозинство на ГЕРБ.
3. Заповед за влизане в сила на ОУП на Варна беше издадена от г-жа Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие, без никакви забележки!

Във връзка с гореизброените факти, Демократична България - Варна призовава ръководството на Общината да поеме своята отговорност и да заяви ясно, че презастрояването на града е вследствие на заложените в действащия ОУП показатели! Ако кметът, главният архитект и общинската администрация имат отговорно отношение и искрено желание за справяне с презастрояването на Варна, те могат да стартират незабавно процедура по промяна на параметрите на ОУП! Кметът на града може по всяко време да издаде заповед за мораториум на строителството в отделни зони и с определени параметри, до промяната на ОУП. Мнозинството в Общинския Съвет на Варна може да гласува промените и да организира референдум във връзка с презастрояването.

Ако това не бъде направено, групата на Демократична България в Общинския съвет на Варна ще внесе предложение за такъв референдум, като се надяваме кметът да го подкрепи. Позицията на Демократична България - Варна е, че презастрояването не е вследствие на действията на строителния бизнес или собствениците на имоти, а единствено на нежеланието на Община Варна да се справи с проблема.

Уважаеми дами и господа, градът се презастроява с бързи темпове! „Чайка”, „Младост”, „Изгрев”, „Одесос”, „Бриз“, „Пчелина“, „Траката“, „Св. Константин и Елена“, буквално са застрашени от инфраструктурен колапс.

Демократична България - Варна призовава кмета, председателя на комисията по „Архитектура и градоустройство” и главния архитект да се отнесат с необходимата сериозност по темата с презастрояването на Варна. Утре ще бъде късно!