Бюджет 2020 е бюджет без визия за развитието на града

10.02.2020

Демократична България-Варна категорично няма да подкрепи Бюджет 2020. Това е бюджет без нови приоритети и без визия за развитие на града. Поредна, сигурно десета година, ни се обяснява едно и също. Приоритетите са образование и здравеопазване. Сигурно, защото това бяха и приоритетите и по времето на комунизма. Само, че нито образованието, нито здравеопазването в града са се променили в положителна посока. Точно обратното. Единствено в положителна посока се промениха цените на ремонтите на училища и детски градини. Математическата гимназия, разбира се, ще почака за нова сграда още 10 години, защото все пак образованието е приоритет.

Няма сериозен разговор за околовръстен трафик, за втори мост над езерото, за бизнес паркове и нови образователни програми. Хората от кв. “Изгрев“  пак са забравени, но разрешенията за строеж там ще продължат с пълна сила. И през 2020 г. най-големият работодател си остава Община-Варна, следвана от болница  „Света Марина“.

Вече няколко години визията за развитието на града се изчерпва с една дума-бул. “Левски“. И през 2020 г. продължаваме в същата посока. Само че, ще се опитаме да минимализираме щетите от реализацията.

Това е бюджет на статуквото и на безметежното живуркане. Това не е бюджет на един съвременен модерен град. И нещата могат да се променят,  само ако отхвърлим този бюджет и накараме общинската администрация малко да се размърда и излезе от зоната на комфорт.  Ако приемем този бюджет, нещата ще си продължат по старому. Ще се наводняваме при всеки по-голям дъжд. Ще се преасфалтират улици по няколко пъти, докато се сети някой, че комуникациите се правят преди асфалтирането. Ще се презастрояват кварталите, без да се реновира инфраструктурата, а пристанището ще стане зона за кръчми и чалготеки.

В годината с най-добро финансово здраве, според кмета, се предлагат меко казано странни действия. Предвижда се да се продаде земя за над 5млн. лв и сгради за над 2млн. Никой не продава недвижима собственост, когато е в блестящо финансово здраве. Прави нещо друго. Взема кредити за инвестиции. Нещо, което кметът твърдо заяви, че няма да направи.

Предлагаме да се промени изцяло философията на бюджета. Да се финансират ефективни, а не ефектни мероприятия в стил “Ремонта на младежкия дом“ или „Крайезерен парк Казашко“. Развитието изисква амбициозни цели. С приемането на този бюджет, Вие колеги ще влезете в Европейската история. Няма по-скъп ремонт на градски булевард в Европа и никой досега в Европа не е успял да закрие най-старият балетен конкурс в света. Тези два факта, заедно с обстоятелството, че искате да платите 700 000 лв. за идеен проект на „транспортен възел /детелина/”,  ще  ви направят много известни извън Варна и страната. Лошото, е че цената ще я платят варненци.

Днес освен бюджета се навършва и една година от започване „историческият” ремонт на  „Шишковата градинка“. Това заедно с   „Крайезерният парк Казашко“ за стотици хиляди лева /където варненци ще трябва да ходят с винетки/, ще останат емблемата на този бюджет.