Демократична България-Варна: Време е да спрем да поддържаме финансовата кома на „Градски транспорт“ ЕАД

04.05.2020

„Градски транспорт“ ЕАД  е практически в състояние на необявена несъстоятелност, се казва в позиция на Демократична България -Варна, разпространена до медиите. Според ръководството на обединението, фирмата е принудена да се съгласява с мерки, които водят до финансови „инжекции“ от Община Варна тогава, когато вече няма пари за заплати, което държи предприятието на ръба на фалита. ДБ настоява в позицията си да се вземат адекватни мерки като приемане на нова транспортна схема и плащане на километър, но на реални цени, което ще даде възможност на дружеството да изплува от „вечната“  задлъжнялост.

Понастоящем  ГТ ЕАД не може да се възползва и от мярката 60/40, защото дължи над 3 милиона осигуровки и управляващите предлагат да се рефинансира кредит, който дружеството има отпреди 5 години, взет със същата цел. „Към днешна дата ГТ ЕАД има задължения в размер на 9 милиона. Изпълнителният директор предвижда от 2 до 3 милиона загуба само по време на извънредното положение. Чудо е, че никой доставчик все още не е поискал несъстоятелност на дружеството“, се казва в позицията.

В текста се припомня, че на спешната сесия на 16.04.2020 г., свикана основно заради ГТ , на общинските съветници бе спусната икономическа рамка за плащане на километър /за 2020 г./, без да е проведена Комисия по транспорт, без да са обсъдени проблемите и да е икономически обосновано предложението. ДБ-Варна споделя опасението, че след  изтичане на европейските програми дружеството ще бъде апетитна хапка за приватизация или обявяване в несъстоятелност и заграбване на ДМА и заявява, че ще подкрепи нов кредит за ГТ само при обвързване на решението с нова транспортна схема и плащане на километър.