Демократична България – Варна иска забрана за ограждане на парцели в Морската градина

11.12.2020

Поради зачестилите случаи на ограждане на реституирани парцели в Приморски парк и самоуправни действия по отсичане на дълготрайна многогодишна растителност, както и поради факта, че варненци очакват защита на Морската градина, каквато е обещана при приемането на ОУП през 2012 г. и възможността местност „Салтанат“ да бъде включена към т.нар. Историческо ядро на Морската градина, днес общинските съветници от ДБ внесоха предложение до кмета Иван Портних за гласуване на забрана за ограждане на парцели в Приморски парк.

Съгласно чл.48, ал.12 от Закона за устройство на територията по предложение на кмета на общината с решение на Общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците, може да се налага временна забрана за ограждане на поземлени имоти в територии, предвидени с общ или подробен устройствен план за обекти на зелената система. Забраната се налага еднократно за срок не по-дълъг от три години.

„Обръщаме се към кмета Иван Портних и всички общински съветници с надежда, че общественият интерес ще надделее и г-н Портних ще внесе още на следващата сесия на Общински съвет – Варна, която вероятно ще е другата седмица това предложение, за да защитим от самоуправни действия емблемата на град Варна, нашата Морска градина, сподели д-р Ивайло Митковски, председател на групата на Демократична България в Общинския съвет.

Допълнително групата на ДБ в ОС-Варна ще внесе и друго предложение, което, ако се приеме, да даде възможност за разрешаване на проблема с реституираните в Приморски парк имоти, за да можем да се запази в цялост Приморски парк, каквото обещание е имало от ОС –Варна при приемане на ОУП.