Демократична България - Варна поиска извънредна сесия за кризата с боклука във Варна

05.08.2021

ДО:
Г-н Тодор Балабанов
Председател на
Общински съвет – Варна
КОПИЕ:
Г-н Иван Портних
Кмет на Община Вара

ИСКАНЕ
за свикване на извънредна сесия на Общински съвет – Варна
във връзка с кризата в сметосъбирането
и изслушване на Кмета на Община Варна

Уважаеми господин Балабанов,

Вече повече от месец в цяла Варна е налице безпрецедентна криза със сметосъбирането. Контейнерите стоят дни наред препълнени при температури над 30 градуса. Разнася се зловонна миризма по улиците в засегнатите от кризата райони, а хората не могат да отворят прозорците си. Опасността от зараза е огромна, а глутници от бездомни кучета разкъсват купчините торби, нахвърляни около препълнените контейнери. В разгара на туристическия сезон големи части от града ни изглеждат като гето. Хаосът в сметосъбирането е убийствен за гражданите на морската столица и туристическия бранш. За съжаление оправданията не помагат на варненци и гостите на града, нужна е работа и контрол!

Уважаеми г-н Балабанов, групата на „Демократична България“ в Общински съвет Варна се обръща към Вас с настоятелно искане за спешно свикване на извънредна сесия, на която кметът на Варна да бъде задължен да осведоми общинските съветници за причините, довели до катастрофалното състояние, в което се намира една от основните дейности, за които е отговорна общината и мерките, които ще предприеме за незабавното му преодоляване. Заявяваме, че категорично ще подкрепим всяко действие на Община-Варна в посока справяне с това бедствие.

05.08.2021 г.
Гр. Варна

С уважение:

д-р Ивайло Митковски
Председател на групата на ДБ