Програма по сектори

Чистота

Изтриване на боклука от варненския пейзаж
66

Чистота

Варненци не знаят кога и къде да оставят твърдите си битови отпадъци, за да бъдат извозени. Липсва информация за това както на сайта на Община Варна, така и на сайта на Общински съвет- Варна. В резултат  изхвърлени  матраци, легла, шкафове, печки са обичайна гледка. Трябва да се изработи график за събиране на тежки битови отпадъци по райони в различните дни от седмицата и да се проведе информационна кампания, за да знаят гражданите кога и как се прави това.

За почистване във Варна през 2019 г.  са осигурени 30,5 млн.лв. , но усещането за мръсотия е навсякъде.

Екипът на Демократична България има визия за чувствително подобряване на градската среда и условията за живот, като най-важен приоритет е чистотата. Ние смятаме, че  електронното управление  на процеса  ще осигури прозрачност в цялата дейност. Гражданите ще могат да видят

 • задълженията по договорите
 • цените на дейностите
 • отговорните лица от двете страни

Ще бъде осигурена лесна и бърза възможност за подаване на сигнали от гражданите и обратна връзка.

Ще работим за въвеждане на модерни и ефективни решения със създаване на интелигентна система за сметосъбиране и сметоизвозване чрез интерактивна карта с информация за:

 • места и номерация на контейнерите;
 • основен график на извозването;
 • възможност за въвеждане на сигнали и потребителски данни;
 • контакт с отговорните от Общината и Оператора.

Ще търсим най-добрите технически решения за интелигентна и автоматизирана компютърна система с основни изисквания:

Ефектът от всичко това ще бъде силно положителен и в няколко посоки:

 • естетизация на зоните за сметосъбиране;
 • няма достъп за животни и хора до съдържанието на контейнерите;
 • няма препълване на контейнери и разпиляване на сметта;
 • възможност за увеличаване количеството на събраната смет чрез механично компактиране;
 • ще се извозват само запълнените контейнери, за което се получава заявка от автоматизираната система с датчици;
 • ще се намали трафикът на сметоизвозване и съпровождащия го шум;
 • ще се намали човешкият фактор в организацията на процесите;
 • ще се събират аналитични данни за подобряване на услугата.

Програма по сектори