Програма по сектори

Дигитална Варна - умни решения за умен град

Ще реализираме радикална промяна в политиката на публичност в Община Варна. Общината в твоя джоб!
66

Дигитална Варна - умни решения за умен град

Ние в „Демократична България“ вярваме, че Варна може и трябва да бъде дигитална – не просто защото е модерно, а защото дигитализацията повишава качеството на живот, улеснява гражданите, комуникацията на бизнеса с общината става по-ефективна и корупцията намалява.

Ние искаме да изградим дигитална Варна:

 • за ефективност, удобство, достъпност, прозрачност
 • в помощ на малкия и средния бизнес
 • за облекчение за гражданите

Предимствата на дигиталния град са:

Електронна идентификация – с нейна помощ
ще може:

 • да се използват електронни административни услуги през телефона или компютъра;
 • да се използва мобилния телефон вместо билет или карта за градския транспорт;
 • да се обменят документи с всички общински структури чрез единна система;
 • да се вземе електронно участие при вземането на решения относно бъдещето на града и др.

Електронен профил на гражданина - позволява

 • смяна на партиди и регистрация за услуги - ток, вода, парно и др.;
 • автоматично класиране за детски градини и др.

Електронно участие на гражданите  в електронни
референдуми и консултации

Обслужване без гише - приоритетно
електронизиране на най-използваните административни услуги

Портал за бизнеса - единен
портал, който обединява информация за всички преписки, уведомления, Е-услуги и
„събития за бизнеса

Електронен градски транспорт - гъвкави
решения в таксуването и начина на събиране

Паркиране - електронно наблюдение и гъвкаво
плащане съобразно интереса към определените зони

Умен град - отворени данни за:

 • качеството на въздуха
 • паркиране
 • пътна безопасност,
 • разписания на градския транспорт и ремонти
 • разходи на СО
 • общинска собственост
 • обществени поръчки
 • приходи на общински дружества и др.

Отворени данни - събиране на качествени данни
и тяхното публикуване в отворен формат, от което да се възползват граждански
инициативи и бизнесът

Кандидат
за кмет Стела Николова приветства както прозрачността, така и обществените
обсъждания по въпроси, засягащи родния ѝ град. Нейното желание е да промени
факта, че направените от гражданите препоръки често въобще не се вземат предвид
от администрацията. Гарантира, че обсъжданията ще бъдат насрочвани
в  извънработно време, за да бъдат достъпни за всеки, който би желал
да присъства, като същевременно се прави видеозапис и видео стрийминг в реално
време.
Активно ще търси публичност в регионалните медии за проблеми,
предизвикващи сериозен обществен интерес.  

Програма по сектори