Програма по сектори

Инвестиционна политика

Значими инвестиции, заетост, развитие на града при ясни правила и прозрачност
66

Инвестиционна политика

  • превръщане на Варна в привлекателно място за инвестиции(висока добавена стойност и добри заплати)
  • стратегически подход (визия за 5, 10 и 20 години напред)
  • партньорство с държавата и други общини (лобиране за структуроопределящи проекти)
  • съвременни процедури за търгове
  • прекратяване на порочни практики и безотчетност
  • обществени поръчки с ясни правила, прозрачност и контрол

Програма по сектори