Програма по сектори

Образование и култура

Град на личностно израстване и развит културен туризъм
66

Образование и култура

  • гражданско образование за децата
  • запазване на културно-историческото наследство на Варна
  • интерактивна карта на недвижимото културно наследство на Варна
  • обогатяване на културната програма извън летния туристически сезон
  • очертаване на културните приоритети на града 
  • разширяване на международните контакти и културния обмен, особено при младежите. Вместо децата ни да бягат от Варна, тук ще идват младежи от цял свят.

Програма по сектори