Програма по сектори

Отводняването на града

Оперативни решения за справяне с наводняването на града при валежи
66

Отводняването на града

Отводнителната система на Варна е изграждана основно до средата на миналия век и почти занемарена в следващите периоди. Дъждовната канализация е проблем, за който винаги се намират основания за отлагане, защото решенията са скъпи, инвестициите са общински, а проблемите се усещат относително рядко. След като отмине поредния дъжд, още на следващия ден са забравени неудобствата, които е предизвикал и ако няма видими поражения и щети всичко е приключило.

Има редица проблеми, които могат да получат оперативни решения и да подобрят отводняването.  ДБ ще работи за устойчиво решаване на проблемите с отводняването на града и особено с предотвратяване на бедствените ситуации. Ще работим за:

  1. Изработване на дългосрочна стратегия за справяне с проблемите на отводняването, като основната тежест са бедствените ситуации.
  2. Анализ на съществуващото положение и създаване на цифров модел за отводняването. Въвеждане на електронна система за информация и обратна връзка с гражданите.
  3. Рязко подобряване на поддръжката на всички елементи с ясно определена отговорност за това. Избор на Оператор с необходимия опит и механизация, осигурено финансиране.
  4. Разработване на инвестиционна програма за необходимото разширяване и осъвременяване, основана на проучвания и разработки от конкурси между опитни и квалифицирани специалисти.
  5. При създаване на нови квартали и строеж на жилища  на нови територии, неотменна част от инвестиционните разходи трябва се насочват към проблемите на отводняването. Общината трябва да създава условия и насърчава частните инвеститори да изграждат тези елементи на блгоустрояването.

Тези мерки, заедно с отговорното подържане на зелената система и ограничаване на презастрояването, ще променят усещането на варненци, че дъждът е бедствие за града.

Програма по сектори