Програма по сектори

Отводняването на града

Оперативни решения за справяне с наводняването на града при валежи
66

Отводняването на града

Отводнителната система на Варна е изграждана основно до средата на миналия век и почти занемарена в следващите периоди. Дъждовната канализация е проблем, за който винаги се намират основания за отлагане, защото решенията са скъпи, инвестициите са общински, а проблемите се усещат относително рядко. След като отмине поредния дъжд, още на следващия ден са забравени неудобствата, които е предизвикал и ако няма видими поражения и щети всичко е приключило.

Има редица проблеми, които могат да получат оперативни решения и да подобрят отводняването.  ДБ ще работи за устойчиво решаване на проблемите с отводняването на града и особено с предотвратяване на бедствените ситуации. Ще работим за:

 1. Изработване на дългосрочна
  стратегия за справяне с проблемите на отводняването
  , като основната тежест
  са бедствените ситуации.
 2. Анализ на съществуващото положение и създаване на цифров модел за отводняването. Въвеждане на електронна
  система за информация и обратна връзка с гражданите.
 3. Рязко подобряване на
  поддръжката
  на всички елементи с ясно определена
  отговорност за това. Избор на Оператор с необходимия опит и механизация,
  осигурено финансиране.
 4. Разработване на инвестиционна
  програма за необходимото разширяване и осъвременяване
  ,
  основана на проучвания и разработки от конкурси между опитни и квалифицирани
  специалисти.
 5. При създаване на нови
  квартали и строеж на жилища  на нови
  територии, неотменна част от инвестиционните разходи трябва се насочват към
  проблемите на отводняването
  . Общината трябва да
  създава условия и насърчава частните инвеститори да изграждат тези елементи на
  блгоустрояването.

Тези мерки, заедно с отговорното подържане на
зелената система и ограничаване на презастрояването, ще променят усещането на
варненци, че дъждът е бедствие за града.

Програма по сектори