Програма по сектори

Транспорт

Транспорт

  • ефективни коридори за градски транспорт
  • лесен достъп за всеки и добри връзки между различните видове транспорт с цел намаляване на използването на личните автомобили
  • изграждане на подземни паркоместа с цел запазване на зелените площи в междублоковите пространства
  • планиране за 5, 10, 20 години.
  • удобни трасета за алтернативен еко-транспорт (велосипед и т.н)
  • синя зона, паркинги и зелени пространства

Програма по сектори