Програма по сектори

Зелен интерактивен регистър за Зелена Варна

Варна най-после ще има работещ регистър за мониторинг на зелената система
66

Зелен интерактивен регистър за Зелена Варна

Крайно време е да обърнем внимание на множество проблеми,
свързани с управлението и подържането на зелената система на Варна, които водят
до осезаемо намаляване на броя и здравето на дърветата, независимо от
нарастващите разходи в тази сфера на благоустрояването.

За целта, Демократична България предлага създаване на
работещ интерактивен регистър на озеленените площи и дърветата в общината
,
в който ще бъде отразена пълна информация, включително:

  • развитие и разширяване на зелената система;
  • интерактивен зелен регистър;
  • вертикално озеленяване;
  • архивни данни и състояние към момента;
  • предвиждания за развитието с период на реализация;
  • видове на дърветата и особености на озеленяването;
  • възможност за въвеждане на потребителски данни за актуализиране на информацията;
  • професионално изготвена система от правила, указания и ограничения за поддържане на зелената система, достъпна за всеки потребител;
  • данни за договорите за поддържане на озеленяването, включително за предходни периоди, финансови параметри, фирми и персонално ангажирани специалисти

Демократична България предлага регистърът да бъде цифров,
интерактивен, с уникална регистрация за всяко място на дърво, независимо дали
съществува към момента, с данни за вида и състоянието на дърветата. Предвижда
се съдържанието и символите да бъдат лесно различими и ясни, като полезната
информация изпъква. Също така е заложено и регистърът да има възможност за
разширяване на обхвата си като се включат тревни площи, декоративни храсти, цветни
лехи, оросителни системи и др. Предвидено е и в регистъра да има данни за
компенсаторното озеленяване, което се налага в определени случаи на
инвестиционна активност с нови зони, срокове и задължени субекти.

При наличието на работещ регистър за мониторинг, бъдещият
градоначалник Стела Николова ще има възможност да следи за
устойчивото  развитие, правилното управление и оптимално
направените  разходи за зелената система на Варна.

Програма по сектори